Hotelovka_Nabor

Promo video na studijní obory pro Akademii hotelnictví a cestovního ruchu - Plzeň.